torsdag 18. februar 2016

Eventyrbok for voksne

Peter Høeg kan ikke beskyldes for å skrive realistisk litteratur.
I hans persongalleriet, finnes det skjelden A4-menneske. Susan er i besittelse av uvanlige egenskaper, og en intelligens utenfor normale grenser. Ved å bruke slike evner, setter hun i gang et skred av forviklinger, derfor "Effekten av Susan". Det hele utspiller seg på en spennende bakgrunn av det mørke spillet i politiske bakgårder.
Boken kan godt leses som en kriminalroman, men krever litt mer av leseren enn ren nysgjerrighet.
Det er god underholdning og noen momenter som innbyr til refleksjon i boken. Likevel synes jeg at det av og til er litt for grotesk, og står igjen med følelse av noe uforløst gjennom hele fortellingen.
6,5

En annen Sigrid Undset

I " Maleren"  utfordrer Sigrun Slapgard det anerkjente bilde av Sigrid Undset som moren med stor M, forfatteren med stor F og kvinneforkjemperen med stor K.
Hver medalje har to sider, og gjennom ektemannen, Anders C. Svarstad, en profilert maler, får leseren innblikk i en mørkere side av Sigrid Undset. Hun går sine egne veier, og ikke så sjelden, på bekostning av andre menneske, bl.a. hennes ektefelle og barna fra hans tidligere ekteskap. Svarstad som er ikke et offer, kan til tider være temmelig usympatisk, men han måtte betale dyrt for hans "forbudte" kjærlighet til en kommende Nobelprisvinner.
Forfatteren skal roses for en fengende og opplysende biografi, hvor ekteskapets essens blir beskrevet nyansert, fintfølende , og samtidig svært saklig.
7


Miniatyrmakeren

"Miniatyrmakeren" er markedsført som en roman av samme format som "Piken med øredøbb"av Tracy Chevalier. Jo, historiske og geografiske rammer er like. Fattig jente, som gjennomfører sin sosial reise ved å gifte seg til høyere status i handelstanden, kan jo minne om tjenestepiken til master Vermeer. Miljøskildringen av datidens overtro og skikker er fengende nok.
Men, i all verden, hvorfor føler Jessie Burton behovet for å plotte inn i fortellingen en synsk miniatyrmaker? Forfatteren hadde skrevet en god historisk roman, om hun ikke hadde vevd inn en esoterisk rød tråd, som hun så vidt greier å nøste opp mot slutten. En relativ god leseopplevelse, men den kunne ha vært så mye bedre.
6

Det usynlige biblioteket

 Denne boken har jeg lest som e-bok. Med sine 219 sider, har den en format som passer ypperlig på lesebrett.
"Det usynlige biblioteket" kan være så mye: alle tankene som vi gjemmer for andre, alle menneskelige utspill som ikke tåler dagens lys, all kunnskap som ikke ønskes å være tilgjengelige, det indre fysisk eller psykiske rommet. Torvald Steen utforsker dem alle ved å bruke Aleksander den Store som avatar. Slik skriver han en annerledes historisk roman hvor han fletter inn selvbiografiske elementer og universale refleksjoner om å være menneske uansett tid og sted.
En flott liten bok, lett å lese, vanskelig å glemme.
9

Ikke alt for lovende framtidsvisjoner

To bøker har gjort sterk inntrykk på meg i det siste. De omhandler for så vidt samme tema: vår nærmeste framtid, og Islam.
Om begge er resultatet av en omfattende propaganda, eller bare barn av sin tid, greier jeg ikke å bestemme meg for, men uansett er de høyst aktuelle og relativt skremmende.

"Isak" av B. A. Bull-Hansen kan anses som en ren dystopisk roman. Selv om vi befinner oss fremdeles i det 21. århundre, har en pandemi utradert hele Europa, unntatt Isak i Norge og noen klaner i sør som lever under føydalske forhold. Disse klanene har mange felles trekk med IS bevegelsen, og det lover ikke godt for utviklingen av en ny sivilisasjon. Til tider, er fortellingen så rå at den er vond å lese videre, men en kan tenke at slik går det ikke an at det blir...

Verre blir det med Houellebecq sin fortellingen, som er så troverdig at den kan faktisk bli en realitet. Tittelen "Underkastelse" er en direkte oversettelse av ordet Islam. Her er det ikke snakk om terror eller barbarisme, men om en snikende og altomfattende endring av dagens samfunnsstrukturer. Det demokratiske valgsystemet har gått fallitt, og Det muslimske brorskap har overtatt alle nasjonale politiske verv.

Har vi å gjøre med to visjonnære forfattere eller bare med spekulative litteratur, tiden vil vise...men les bøkene, mens det ennå er tid for det!

9

onsdag 18. november 2015

Barneloven


Barneloven av Ian McEwan

Skal et siamesisk tvillingpar dø, når en av dem kan reddes, fordi foreldrene ikke vil tukle med Guds skaperverk?

Skal en kreftsyk gutt dø, når han kan reddes ved blodoverføring, fordi familien er Jehovas Vitner og imot blod fra andre?

Slike saker står høyesterettsdommer i familierett, Fiona ovenfor, samtidig som hennes ekteskap skranter.

 I Barneloven av 1989 står det: Barnets ve og vel skal ha forrang

.En gripende roman om kultur og religion.

onsdag 21. oktober 2015

Fascinerende god!

Jeg har nettopp avsluttet de to første bind i Jón Kalman Stefánsson trilogi : "Himmelrike og helvete" og "Englenes sorg". Siste bind "Menneskets hjerte" fryder jeg meg allerede til å lese!

Vi er på Island for ca. 100 år siden: det er kaldt, forferdelig kaldt på havet i 1.bind, på fjellet i 2. bind.Tross den ugjestmildheten som rammer inn fortellingen, syder den av hjertevarme og poesi.
Det er de døde som forteller om en en svunnet tid, som et greskt kor i antikkens tragedier. De snakker om armod, annerledeshet, barske menn og selvoffrende kvinner, om ære og fall, med ord som er så mektige at nesten hver side kan tilby et sitat som leseren kan gjøre til sitt.
"...Slik er det, mye lys skaper dype skygger, en stor lykke har sitt motstykke et eller annet sted i en stor ulykke, og menneskets lykke ser ut til å være dømt til å danse på en knivsegg.."

"...Mannen dør dersom du tar brødet fra ham, men uten drømmer visner han. Det som betyr noe, er sjelden komplisert, og likevel er vi nødt til å dø for å komme frem til en slik selvfølgelig konklusjon..."

"Det finnes bøker som underholder deg, men som ikke berører noe i ditt innerste. Så er de andre som får deg til å tvile, som gir deg håp, utvider verden og sannsynligvis gjør deg kjent med avgrunnen. Noen bøker betyr noe, andre underholder deg..."
Uten tvil, tilhører bøkene til Stefánsson den første kategorien. Forfatteren har flere ganger vært nominert til Nordisk litteraturpris, og det er en blodig urett at han hittil ikke har fått den. Som en garvet leser kommenterte, mestrer Stefánsson en kunst av Nobelpriskvalitet. Så la ham ikke være upåaktet og løp til biblioteket...
10